วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

วิธีการศึกษาเรียนรู้

0 comments
 
สาระเนื้อหา ที่ปรากฏใน บล็อก แห่งนี้ ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ โดยทำการรวบรวมจากกรอบเนื้อหา และคำบรรยายเมื่อครั้งเป็นอาจารย์สอนพิเศษหลักสูตร ป.บัญฑิต ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง นำมาเพื่อเผยแพร่และ เสริมความรู้ ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Leave a Reply


test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand